Hjärt-lungräddning (HLR)

En snabb insats vid plötsligt hjärtstopp kan vara skillnaden mellan liv och död. Kombinationen med utbildning i hjärt-lungräddning och hjärtstartaren kan rädda liv innan ambulansen kommer.

Plötsligt hjärtstopp !

Hjärtstopp kan drabba vem som helst när som helst. Alla kan vi hjälpa till att rädda personer som drabbats om vi vet mer om plötsligt hjärtstopp. Att förstå att någon kan ha drabbats är viktigt.

Hyra eller köpa hjärtstartare!

Vi erbjuder komplett lösning med hyra av hjärtstartaren samt regelbundet årlig återkommande utbildning av personal i hjärt-lungräddning (HLR). Vi servar även hjärtstartaren.

AED (Automatisk Extern Defibrillator). Vilket till vardags benämns på svenska som portabel hjärtstartare
Defibrillering är en metod som innebär att leverera en elektrisk stöt till hjärtat för att få hjärtat att slå normalt genom att stoppa det elektriska kaoset.
Hjärtstartarregistret Resgister över tillgängliga AED i Sverige. Tjänst för sökning av närmaste AED som är tillgängligt för allmänheten.
HLR står för hjärt-lungräddning som innebär en akut första behandling som ges till en medvetslös som inte andas.
CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) är den engelska benämningen på hjärt-lungräddning.
HLR rådet Svenska rådet för hjärt-lungräddning, tidigare Swedish Resuscitation Council.